VIZE 

Naše společné vize a cíle:

 

  • Cvičit v přátelském duchu

 

  • Užívat si pohybu a krásy Aikidó

 

  • Rozvíjet své tělo a svou mysl

 

  • Pomoci těm, co chtějí zkoušky