PRO ZAMYŠLENÍ

 

 

Jedním z hlavních cílů Aikido je zdokonalování se, tedy cvičení na tatami. Každý většinou přichází na tréninky aikido s rozdílnými představami, záměry a cíli.

 

Někdo se například chce naučit sebeobraně, někdo chce poznat nové přátele, někdo hledá novou sportovní aktivitu, někdo to má hned u domu, někdo… V Aikido se nezávodí, ani neprobíhá jiná forma sportovního soutěžení. Mimo veřejných ukázek a zkoušek na technické stupně se cvičí Aikido jen na tatami.

 

Aikido se učíme ve dvojicích s partnerem. Cvičíme především na běžných trénincích, víkendových seminářích či vícedenních školách. Jeden z dvojice se chová jako útočník (UKE) a druhý se brání. Ten, kdo je v roli obránce (TORI), se učí vlastní techniky. Po opakovaném cvičení se role vymění.

 

Pro kvalitní cvičení je důležité poznat mimo role obránce i roli útočníka. Právě role útočníka (útok by měl být vedený po správné dráze, na správnou vzdálenost, se správným držením těla a postojem, …) napomůže k pochopení vlastních technik.

 

V technikách aikido se využívá energie útoku. Tím, že útoku nekladu odpor, ale přesměrovávám jej, mohu kontrolovat či eliminovat útočníka.

 

Pro správné pochopení technik je potřebné zažít na sobě, jak technika funguje, jak jste vychylováni, jak vlastním sekem či úderem minete druhého, protože na poslední chvíli uhnul, …

 

 

 

 

Tím umožníte druhému, aby techniku mohl dokončit. Znát roli útočníka (UKE) je minimálně stejně důležité, jako studovat roli obránce (TORI). Hledejte dobrý pocit ze cvičení, které by vás mělo těšit. Snažte si stejně kvalitně zacvičit jak s pokročilým, tak i se začátečníkem.

 

Často se praktikující snaží cvičit pouze s určitým okruhem svých známých. To ovšem vede k stagnaci či úplnému zastavení vlastního individuálního rozvoje, protože se při cvičení omezujete pouze na určité typy lidí. Co nejvíce střídejte dvojice. Zkoušejte cvičit s odlišnými partnery (drobný, velký, usedlý, hubený, mladší, starší, muž, žena, ..). Určitým „úskalím“ je i oblečení se do hakama.

 

Nošení hakama vede často k získání dojmu o vlastní dokonalosti či „nadřazenosti“ nad ostatními, zvláště pak nad začátečníky či úplnými nováčky (teplákáři). Pozor, aby se získání hakama nestalo cílem v aikido. Hakama je v aikido „pouze“ součást tradičního oděvu. Za dob O´senseie nosili jeho žáci HAKAMA už od prvního tréninku. Je pravda, že k jejímu získání je potřeba vyvinout značné úsilí (doporučuje se jak mužům i ženám nosit ji až od 2. kyu), ale berte ji více jako signál, že jdete správným směrem a že vaše námaha a úsilí nebyly vynaloženy nadarmo. Čas od času se sami zkontrolujte, jestli díky hakama se při tréninku nestáváte „učitelo-poradci“ partnerovi v dvojici.

 

Druhému není třeba do všeho mluvit, či každý pohyb komentovat. Od toho je zde učitel. Pozor, ať vás získání hakama nevzdálí od samotného cvičení. Navíc si vzpomeňte, jak vám bylo, když vám do cvičení

ten druhý neustále mluvil.

 

Pokud váš partner neví a nemůže přijít na správné provedení techniky, tak se vás dřív nebo později zeptá. Při tréninku je velmi důležité, aby každý jedinec hledal sám správnou cestu, sám zkoumal, aby si nezvykl, že mu to vždy někdo řekne.

Navíc každý člověk chápe stejnou věc jinak, po svém (pouze svými slovy, svojí interpretací).

 

Je dost pravděpodobné, že pokud budete chtít v dobrém úmyslu poradit, druhý vašemu způsobu sdělení stejně neporozumí. Začátečníky si klidně vezměte stranou a vyučujte je až po hodině. Toto je běžný systém (vztah začátečník a pokročilý) nejen v Japonsku. Pro začátečníka je to odměna, že se mu individuálně věnujete.

 

 

 

 

 zdroj: aikidokarlin.org