ETIKETAŘádné dodržování etiky je důležitá součást Vašeho tréninku. Berte prosím následující řádky vážně. V každém dojo se etika (etiketa) lehce odlišuje.

 


 • Při vstupu do dojo i při odchodu z něj se ukloňte směrem ke kamiza (nejdůležitější místo v dojo s obrázkem zakladatele O-sensei), případně k čelu dojo. Ukloňte se též při příchodu i odchodu z tatami (vždy v pozici seiza). Stačí jedenkrát za den.

 • Nevstupujte na tatami v obuvi, v dojo mimo tatami používejte přezůvky.

 • Na hodiny choďte včas. V případě, že přijdete pozdě, vyčkejte na okraji tatami v seiza, dokud Vám učitel nedá pokyn, po kterém se můžete zapojit do tréninku.Neodcházejte v průběhu cvičení z tatami, případně z dojo bez svolení učitele.

 • Seďte v seiza, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.

 • Neseďte na tatami zády ke kamiza, obrazu zakladatele. Neseďte s nataženýma nohama a neopírejte se o zeď.

 • Před tréninkem sejměte hodinky a další šperky. Nehty na rukou i nohou udržujte ostříhané a čisté. Na tatami nenoste pití, stravu, žvýkačky atd.

 • Omezte mluvení na minimum. Jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení. Konverzace by měla být omezena na téma aikido.

 • Máte-li problémy s pohybem, technikou, nepokřikujte na učitele, pokuste se „okoukat“ od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc.

 • V každém dojo provádějte příkazy učitele ihned, aby na Vás ostatní nemuseli čekat.

 • V průběhu cvičení nepodléhejte hrubým způsobům a hádkám. Nepřevlékejte se na tatami. Snažte se, aby Vaše gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů. Mějte čisté ruce i nohy (bývá zvykem si vždy před cvičením opláchnout nohy).

 • Nezapomeňte, že jste na tréninku, abyste se něco naučili, ne abyste uspokojili svoje ego. Chovejte se dle zásad slušného chování, buďte ohleduplní, opatrní, slušní. Nezapomínejte na to.

 • Úklid tatami. Po poděkování partnerům zameťte a vyluxujte tatami, případně otřete prach v dojo. Začátečníci provedou a pokročilí na to dohlédnou

 • Začátek lekce – při nástupu, pozdrav „Onegai shimasu” [onegaj šimas] = prosím o přízeň nebo chtěl bych se něco naučit. 

 • Konec lekce – nástup, pozdrav „Dōmo arigatō gozai masu.“ [domó arigató gozaj mas] = děkuji mnohokrát. Po rozchodu (přerušení cvičení) nezapomeňte poděkovat úklonou partnerovi, se kterým jste cvičili naposledy. 


zdroj: aikidokarlin.org

 

 

 

 

 

 • Po stiknutí obrázku dole, uslyšíte správnou vyslovnost