MORIHEI UESHIBA

Jako zakladatel kladl více důrazu na rozvoj vůle a výchovné zaměření, než na likvidaci protivníka. Vytvořil vlastní systém, který vycházel z původního aikidžucu, ale myšlenkově šel jinou cestou.


HARMONIE

 

Cílem harmonie u nás, je užít si společné cvičení v přátelském duchu, postupně rozvíjet své tělo a mysl.

 

 

ENERGIE

Učíme se pracovat s energii protivníka. Jsme skupina přátel, pod záštitou organizace Aikido4U.


CESTA

Naši společnou cestou, je pohodové cvičení a pomoci těm, co se rozhodnou pro Zkoušky.

Kde:  Základní škola kpt. Jaroše

Kdo: prateleaikido@icloud.com

Kdy:  středa a pátek

6 KYU
Ukemi waza:

Mae ukemi
Ushiro ukemi
Pohyby:

Tenkan
Irimi tenkan
Henkan
Suwari waza:

Shikko – přemístění
Úchopy:

Aihanmi katate dori
Katate dori
Ryote dori
Ushiro ryote dori
Údery:

Shomen uchi
Yokomen uchi
Základní pojmy:5 KYU

Tachi waza:

Aihanmi katate dori
Ikkyo, obě formy
Irimi nage
Shiho nage, obě formy


Shomen uchi
Ikkyo
Irimi nage


Katate dori
Shiho nage, obě formy
Tenchi nage, obě formy
Suwari waza:

Ryote dori
Kokyu hoLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
4 KYU
Tachi waza:

Aihanmi katate dori
Nikyo, obě formy
Sankyo, obě formy
Kote gaeshi
Ude kime nage, obě formy


Shomen uchi
Kote gaeshi


Katate dori
Ikkyo
Nikyo
Irimi nage
Kote gaeshi
Uchi kaiten nage, obě formy
Ude kime nage
Sokumen irimi nage
Kokyu nage


Yokomen uchi
Shiho nage
Ude kime nage


Kata dori
Ikkyo
Nikyo


Ryote dori
Tenchi nage


Ushiro ryote dori
Sankyo
Suwari waza:

Aihanmi kate dori
Ikkyo
Irimi nage


Shomen uchi
Ikkyo
Irimi nageLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3 KYU
Tachi waza:

Shomen uchi
Nikyo
Sankyo
Yonkyo
Hiji kime osae
Kokyu nage


Yokomen uchi
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Yonkyo
Irimi nage
Kote gaeshi
Kokyu nage


Katate ryote dori
Ikkyo
Nikyo
Kote gaeshi
Udekime nage
Kokyu nage


Ryote dori
Ikkyo
Shiho nage
Kokyu nage


Ushiro ryote dori
Ikkyo
Nikyo
Irimi nage
Kote gaeshi
Shiho nage
Ude kime nage
Kokyu nage
Suwari waza:

Shomen uchi
Sankyo
Yonkyo
Kote gaeshi


Katate dori
Nikyo


Kata dori
Ikkyo
Nikyo
Hanmi handachi waza:

Shomen uchi
Iriminage


Katate dori

Shiho nage
Uchi kaiten nage
Ude garamiLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2 KYU
Ukemi waza:

dynamické ukemi do kote gaeshi
dynamické ukemi do kotekoshi nage
dynamické ukemi do kote aiki otoshi
Tachi waza:

Shomen uchi
Shiho nage
Soto kaiten nage obě formy
Uchi kaiten nage
Aiki otoshi


Katate dori
Sankyo
Yonkyo
Koshi nage*2f
Sumi otoshi
Kubi nage


Ryote dori
Iriminage
Kote gaeshi
Koshi nage*vf
Kokyu nage*vf


Ushiro ryote dori
Juji garami
Sokumen irimi nage
Koshi nage


Ushiro ryo kata dori
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Sokumen irimi nage
Kokyu nage


Kata men uchi
Kokyu nage
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Irimi nage
Kote gaeshi
Shiho nage


Chudan tsuki
Ikkyo
Irimi nage
Kokyu nage*vf


Jodan tsuki
Hiji kime osae
Kokyu nage*vf
Jo

Tsuki
Shomen uchi
Jodan kaeshi
Kamae (Chudan, Haso)
Suwari waza:

Katate dori
Kote gaeshi
Irimi nage


Yokomen uchi
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Yonkyo
Gokyo
Irimi nage


Kata dori
Sankyo


Ryo kata dori
Ikkyo
Nikyo
Hanmi handachi waza:

Shomen uchi
Kote gaeshi


Katate dori
Ikyo
Soto kaiten nage


Ryote dori
Shiho nage


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1 KYU
Tachi waza:

Katate ryote dori
Juji garami
Koshi nage
Irimi nage


Kata dori

Kokyu nage
Ude garami
Kubi nage


Ushiro katate dori kubishime
Sankyo
Kote gaeshi
Shiho nage
Koshi nage


Ushiro eri dori
Ikkyo
Kote gaeshi
Shiho nage
Kokyu nage


Chudan tsuki
Nikyo
Sankyo
Kote gaeshi
Kaiten nage
Koshi nage
Ushiro kiri otoshi


Jodan tsuki
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Irimi nage
Shiho nage
Kaiten nage
Koshi nage


Mae geri
Irimi nage
Sokumen irimi nage
Ushiro kiri otoshi
Boken

Tsuki
Shomen uchi
Kesa geri
Kurai tachi
Kamae (Chudan, Haso, Mu, Waki)
Suwari waza:

Shomen uchi
Gokyo


Yokomen uchi
Kote gaeshi
Hanmi handachi waza:

Shomen uchi
Ikkyo
Aiki nage


Katate dori
NikyoLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Copyright © Profik